نمایش‌نامه/فیلم‌نامه

آب بر آتش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
همتی، سیروس
چاپ اول سال: 
1394

رؤیای سارا کوچولو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قیطاسی،‌ امیر
چاپ اول سال: 
1394

وقتی همه خوابیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرزایی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1394

دفتر آبی، دفتر سیاه (مقصر کیه؟)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قلعه‌ای، حمید
چاپ اول سال: 
1394

آرش و کوهستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ناصربخت، محمد‌حسین
چاپ اول سال: 
1394

ما، همان جمع پراکنده

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شیر ژیان، فریده
چاپ اول سال: 
1394

جعبه خیال

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شیر ژیان، فریده
چاپ اول سال: 
1394

سفر به شهر اعداد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، محمد
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - نمایش‌نامه/فیلم‌نامه