ادبیات فارسی

فارسی نهم تیزهوشان و نمونه دولتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

کار فارسی هفتم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هداوند میرزایی، ابراهیم
قلی‌پور، علی
چاپ اول سال: 
1395

اکوکار فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مختاری، صابر
علیایی، صومعه
چاپ اول سال: 
1395

اکوکار فارسی نهم (دوره‌ اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علیپوری، علی‌مدد
چاپ اول سال: 
1395

اکو کار فارسی هفتم (دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عظیمیان، مهدی
چاپ اول سال: 
1395

کاشف (کتاب آموزش شیوا فارسی نهم )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
منفرد، فاطمه
غلامی، ابوالفضل
محمدی‌زاده، پروین
چاپ اول سال: 
1395

کاشف (کتاب آموزش شیوا فارسی هفتم)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی
غلامی، ابوالفضل
محمدی‌زاده، پروین
زارع صحراکار، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - ادبیات فارسی