طراحی و دوخت

ژورنال گلدوزی برزیلی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بشیرپور، راحیل
سال چاپ: 
1399

ساخت عروسکهای نمدی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

خودآموز جامع مکرومه بافی3

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

خودآموز جامع مکرومه بافی2

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

عروسک‌های قلاب‌بافی2

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1399

عروسک‌های قلاب‌بافی1

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1399

ابریشم‌ دوزی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1397

چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی)

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1398
Subscribe to RSS - طراحی و دوخت