طراحی و دوخت

ابریشم‌ دوزی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1397

چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی)

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1398
Subscribe to RSS - طراحی و دوخت