چند موضوعی

راهنمای معلم: کتاب کار تلفیقی فعالیت‌محور پایه اول، دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کافیان، آسیه
تواضعی، فاطمه
بورقانی، سمیرا
حاجی‌هاشمی، غزاله
ایروانی، سید‌مهدی
یمینی، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار تلفیقی فعالیت محور پایه اول دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تواضعی، فاطمه
بورقانی، سمیرا
کافیان، آسیه
حاجی‌هاشمی، غزاله
ایروانی، سید‌مهدی
یمینی، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه ششم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زرندی، محمد‌مهدی
کرمانی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آزمون، طاهره
بیدی، وجیهه
دادگر، سحر
نیکنامی، شهناز
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محبوب، زهرا
تزرقی، سید‌جواد
فیله‌کش، زهرا
باقری، طاهره
چاپ اول سال: 
1396

سؤالات قابل انتشار تیمز 2015 ریاضی و علوم چهارم ابتدایی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بخشعلی‌زاده، شهرناز
کاشفی، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

درس‌آزمون (7) پنجم ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
چاپ اول سال: 
1395

کتاب آزمون سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حبیبی، فهیمه
لطفی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - چند موضوعی