چند موضوعی

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آزمون، طاهره
بیدی، وجیهه
دادگر، سحر
نیکنامی، شهناز
سال چاپ: 
1396

مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محبوب، زهرا
تزرقی، سید‌جواد
فیله‌کش، زهرا
باقری، طاهره
سال چاپ: 
1396

سؤالات قابل انتشار تیمز 2015 ریاضی و علوم چهارم ابتدایی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بخشعلی‌زاده، شهرناز
کاشفی، معصومه
سال چاپ: 
1396

درس‌آزمون (7) پنجم ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1395

کتاب آزمون سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حبیبی، فهیمه
لطفی، مریم
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - چند موضوعی