عکاسی

صفر تا صد آموزش عکاسی دیجیتال

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
صادقی، سمیه
ثابت امیری، فریده
سال چاپ: 
1399

تکنیک و هنر عکاسی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
عابدی، یدالله
قلیچ خانی، رضا
سال چاپ: 
1398
Subscribe to RSS - عکاسی