مهارت‌های زندگی

چرا دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش مهارت شناخت و بیان احساسات

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شواب، کریستین
فلورا، کاساندرا اس
چاپ اول سال: 
1396

این کار را خوب بلدم: شناخت نقاط ضعف و قوت

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
گیکوو، آ، لوئیز
چاپ اول سال: 
1397

از دکتر می‌ترسی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
جنسن، پاتریشیا
چاپ اول سال: 
1397

بدبیاری!

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آلن، جوی
چاپ اول سال: 
1397

تازه‌وارد: مقابله با حسادت

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پکارد، مری
چاپ اول سال: 
1397
Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی