مهارت‌های زندگی

چرا دوستم حالش خوب نیست؟ پرورش مهارت شناخت و بیان احساسات

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
شواب، کریستین
فلورا، کاساندرا اس
سال چاپ: 
1396

بچه‌ها! بیاین با هم بازی کنیم!پرورش مهارت همکاری با دیگران

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شواب، کریستین
فلورا، کاساندرا اس
سال چاپ: 
1396

تربیت جنسی کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
بانکی‌پور فرد، امیر‌حسین
شریفی، محبوبه
آرمان، سرور
کهن، شهناز
سال چاپ: 
1396

این کار را خوب بلدم: شناخت نقاط ضعف و قوت

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
گیکوو، آ، لوئیز
سال چاپ: 
1397

از دکتر می‌ترسی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
جنسن، پاتریشیا
سال چاپ: 
1397

بدبیاری!

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آلن، جوی
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی