نقد ادبی-آموزش ادبی

بیا نویسنده شو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباس‌زاده، ام‌البنین
سال چاپ: 
1398

قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
سال چاپ: 
1397

سی افسانه درباره شکسپیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
اسمیت، اما
مگوایر، لائوری
سال چاپ: 
1395

ادبیات‌خوانی: چگونه مثل تامس‌ فاستر ادبیات بخوانیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاستر، تامس‌سی
سال چاپ: 
1395

رازهای قصه‌گویی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مونته‌رو، بآتریس
سال چاپ: 
1395

فلسفه تربیتی مولانا

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سیدی، مهشین
آرین‌پور، محمد
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی