نقد ادبی-آموزش ادبی

قناری فرانسوی، همان گنجشک است!

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

من و آن ستاره سحری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

بیا نویسنده شو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباس‌زاده، ام‌البنین
سال چاپ: 
1398

قصّه‌گویی، راز ماندگاری تدریس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
سپهدار، سمیّه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی