نقد ادبی-آموزش ادبی

سی افسانه درباره شکسپیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
اسمیت، اما
مگوایر، لائوری
چاپ اول سال: 
1395

ادبیات‌خوانی: چگونه مثل تامس‌ فاستر ادبیات بخوانیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاستر، تامس‌سی
چاپ اول سال: 
1395

رازهای قصه‌گویی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مونته‌رو، بآتریس
چاپ اول سال: 
1395

فلسفه تربیتی مولانا

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سیدی، مهشین
آرین‌پور، محمد
چاپ اول سال: 
1395

درآمدی بر ادبیات آمریکای لاتین

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سوان‌سون، فیلیپ
چاپ اول سال: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح دو

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
چاپ اول سال: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح یک

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی-آموزش ادبی