آدینه‌ها با گراد پایه ششم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه پیک‌های آدینه‌ها با گراد
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
نوروزی، مسلم
مهدوی نیک، علی‌رضا
قادری، علی‌رضا
ربانی، الهام
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
232ص.
شابک: 
9786007927274

دوره و درس:

پایه: 
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
تنظیم هفتگی تمرین‌ها به دانش‌آموز کمک می‌کند مفهوم مطالب آموخته شده را بهتر درک کند. کتاب حاضر شامل 27 کتابچۀ تمرین هفتگی است که متناسب با آموخته‌های درسی دانش‌آموزان پایۀ ششم دبستان و مطابق بودجه‌بندی مصوب کتاب تنظیم شده‌اند تا هر کتابچه و هر دسته فعالیت بتواند در هفتۀ مربوط به خود قابل انجام باشد. یک جلد هم به تکلیف نوروز اختصاص دارد. هر جلد مطالبی از تمام کتاب‌های درسی و جدول ارزشیابی پایانی و سرگرمی را نیز در بر دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب