آسان آموز فارسی و ریاضی

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
ناظمی، محمد
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9786004761871

دوره و درس:

پایه: 
اول
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
در این مجموعه، مفاهیم درس‌های فارسی و ریاضی با الگوی آموزشی کارتی ارائه می‌شود. دانش‌‌آموز با ماژیک وایت‌برد تمرین‌ها را پاسخ می‌دهد و می‌تواند جواب‌ها را پاک و اصلاح کند. یادگیری با بازی و تمرین همراه است. تمرین‌های ریاضی بدون عدد و تمرین‌های فارسی بدون حرف و کلمه هستند. در واقع، قالبی کلی برای سؤال مطرح شده‌است. ابتدا باید معلم آن را با عددها یا کلمه‌ها و حروف مناسب هر درس پر کند و سپس دانش‌آموز جواب‌ها را بنویسد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب