آسمان رنگارنگ

نام مجموعه: 
خداشناسی خردسالان
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
مهاجرانی، سیدمحمد
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
12ص.
شابک: 
9789649735092
پایه: 
اول
دوم
سوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
خداشناسی از مفاهیمی است که لازم است از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. کتاب حاضر از مجموعه‌ای چندجلدی، با بیان ویژگی‌های آسمان، حالت‌ها و رنگ‌های متنوع آن، مخاطب را به اندیشه دربارۀ این خلقت خداوند جلب می‌کند و در نهایت خداوند را شکر می‌گوید که با مهربانی، چنین آسمانی به او عطا کرده است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب