اختفاهای نجومی

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
پرو، آتیلا
میلی، پاول
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9789648547917
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
اختفای نجومی موضوعی در علم نجوم است که کتاب‌های چندانی دربارۀ آ ن و اطلاع زیادی از آن در دسترس نیست. این کتاب با بیان اختفا‌شناسی و چیستی اختفا شروع‌ می‌شود. انواع اختفا با ماه و ستارگان را شرح می‌دهد، اختفاهای سیاره‌ای و سیارکی را توضیح می‌دهد، مراحل مهم در هر پروژۀ اختفا، نحوۀ پیش‌بینی اختفا و نرم‌افزارهای مناسب آن را می‌گوید، روش تحلیل اختفا با نرم‌افزار را بیان می‌کند و در نهایت دربارۀ رصد اختفاهای سیارکی می‌گوید.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب