فیزیک

مقدمه‌ای بر کیهان‌شناسی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رایدن، باربارا
چاپ اول سال: 
1397

منشأ سیارات

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ولفسان، میشل
چاپ اول سال: 
1397

ماده تاریک در عالم

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ساندرز، روبرت.اچ
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک