فیزیک

مقدمه‌ای بر کیهان‌شناسی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رایدن، باربارا
چاپ اول سال: 
1397

منشأ سیارات

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ولفسان، میشل
چاپ اول سال: 
1397

ماده تاریک در عالم

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ساندرز، روبرت.اچ
چاپ اول سال: 
1397

کیهان‌شناسی به زبان ساده

مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
مؤلف: 
لارسن، کریستین
چاپ اول سال: 
1397

مکانیک سماوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
دانشجومعلمان
مؤلف: 
غلامی، صمد
خالقی، کامبیز
چاپ اول سال: 
1397

نظریه و مسائل نجوم

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
پالن، استیسی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک