فیزیک

کتاب کار 11 فیزیک 2 تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی، فرزاد
چاپ اول سال: 
1396

فیزیک یازدهم ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمد‌پور، امیر‌حسن
حمزه‌‌پور، هادی
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار 11 فیزیک 2 ریاضی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی، فرزاد
چاپ اول سال: 
1396

آموزش فیزیک با رویکرد پدیده محور

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بابروسکی، ماتیو
کورهانن، میکو
کوتاماکی، جوکا
چاپ اول سال: 
1396

الکساندر گراهام‌بل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

گالیله

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

توماس ادیسون

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

آلبرت اینشتین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

المپیادهای نجوم ایران 1395- 1389

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سادات موسوی، سیدامیر
ستوده، محمد‌هادی
شریعت‌زاده، محمد‌جواد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فیزیک