اختلالات خوردن در ورزشکاران

چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
دوسیل، خواکویین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
پویان ثابت
مجموع صفحات: 
320ص.
شابک: 
9786007356524
پایه: 
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
چکیده: 
کتاب حاضر در هشت فصل به عوامل زیربنایی یا پنهانی شیوع اختلالات خوردن در ورزشکاران پرداخته است. همچنین نشان می دهد رفتار آسیب زای کنترل وزن در طیف گسترده‌ای از ورزش ها قابل مشاهده است. یکی از مهمترین انگیزه‌ها برای پنهان کردن اختلال، احساس شرم است. تنوع موارد اختلال خوردن گویای این است که درمان هر ورزشکار باید"فردی"باشد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب