تربیت بدنی

دکترین ورزش‌های رزمی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
رضائی‌فرد، کاظم
سال چاپ: 
1398

محمد‌علی چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

پله چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رمضانی‌نژاد، رحیم
گوهر رستمی، حمیدرضا
سال چاپ: 
1396

تمرین در آب (آب‌درمانی)

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
لین، ملیسا
سال چاپ: 
1396

ماساژ برای بهبود عملکرد ورزشی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مگیلی کادی، مایکل
سال چاپ: 
1397

واترپلو برای بازیکنان و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دارچینی، محسن‌علی
نبوی نیک، حسین
رحیمی، ایمان
تاج‌الدین، شهاب
سال چاپ: 
1396

بیومکانیک بدن انسان

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اوکونو، امیکو
فراتین، لوسیانو
سال چاپ: 
1396

راهنمای مربیگری مینی‌بسکتبال

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فدراسیون بین‌المللی بسکتبال
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تربیت بدنی