تربیت بدنی

مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رمضانی‌نژاد، رحیم
گوهر رستمی، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

تمرین در آب (آب‌درمانی)

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
لین، ملیسا
چاپ اول سال: 
1396

بدن‌سازی تخصصی والیبال

مخاطب: 
مربی
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اولدن برگ، اس‌تی‌وی
چاپ اول سال: 
1396

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ویل، ماری‌لو
اندرسون، ویلیام‌جی
چاپ اول سال: 
1395

شنا را قورت بده

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بلایث، لاکرو
چاپ اول سال: 
1395

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت شنا

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بلایث، لاکرو
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تربیت بدنی