از خانه به مهد تمدن (به سوی تحول از وابستگی به همبستگی)

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
پیک، لوئیس
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محمود وزیری‌نسب
مجموع صفحات: 
198ص.
شابک: 
9786006789613
مخاطب: 
مربی
کارشناسان
معرفی کتاب: 
مؤلف کتاب بر این باور است که تبدیل بچه‌های دو ساله و لوس ژاپنی به بچه‌های شش ساله مطیع و در عین حال متکی به خود و برخوردار از روح همکاری، شعبده‌ای است که مربیان پیش از دبستان به کار می‌برند. کودکان در این دوره زندگی گروهی را می‌آموزند و یاد می‌گیرند که خواسته‌های فردی خود را نسبت به گروه در مرتبه دوم قرار دهند. او می‌کوشد با بررسی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش دبستان در کشور ژاپن راز و رمز این اتفاق را آشکار سازد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب