مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

پیش‌دبستان در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایالات متحده

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
دانشجومعلمان
مؤلف: 
توبین، ژوزف
هوسوه، یه
کاراساوا، مایومی
چاپ اول سال: 
1398

به کودکتان خواندن بیاموزید

مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
فیتزپاتریک، مادلین
چاپ اول سال: 
1398

مهارت‌های تفکر (راهنمای معلم)

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
جفریز، مایک
هانکوک، ترور
چاپ اول سال: 
1397

قصه بازی گوش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
شریعتی، سحر
سبقتی، علی‌رضا
رمضانی، حبیبه
رحمانی، مریم
رحمانی، الهام
چاپ اول سال: 
1397

راهکارهای افزایش حافظه فعال

مخاطب: 
مربی
والدین
مشاور
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
مکیان، راضیه سادات
چاپ اول سال: 
1396

راهکارهای رشد اخلاقی کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
خانی ابیانه، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

پرورش هوش اخلاقی کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
اکبری سبزواری، زهره
چاپ اول سال: 
1397

مبانی آموزش محیط زیست و مشارکت خانواده

مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
موسوی، نجم‌السادات
شریفیان ثانی، مریم
صنایع گلدوز، ساناز
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان