مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد4)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
صبوری، سمیرا
سیدشریفی، منصوره
چاپ اول سال: 
1396

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد پنجم)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
کیهانی، فریبا
یزدان‌دوست، رقیه
صفاایسینی، شایا
چاپ اول سال: 
1396

کودکان چگونه زبان می‌آموزند

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
اوگریدی، ویلیام
چاپ اول سال: 
1396

دست‌ورزی و کاردستی کتاب راهنما

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
مهرآبادی، کتایون
چاپ اول سال: 
1396

رشد اجتماعی کودک من: چگونه کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
علیمرادی، بهمن
غفوریان نوروزی، پریسا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان