مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

راهکارهای افزایش حافظه فعال

مخاطب: 
مربی
والدین
مشاور
مؤلف: 
امیر آتشانی، زهرا
مکیان، راضیه سادات
چاپ اول سال: 
1396

راهکارهای رشد اخلاقی کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
خانی ابیانه، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

پرورش هوش اخلاقی کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
اکبری سبزواری، زهره
چاپ اول سال: 
1397

مبانی آموزش محیط زیست و مشارکت خانواده

مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
موسوی، نجم‌السادات
شریفیان ثانی، مریم
صنایع گلدوز، ساناز
چاپ اول سال: 
1397

کتاب کار و راهنمای آموزش محیط زیست (ویژه مربیان پیش‌دبستانی)

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
موسوی، نجم‌السادات
شریفیان ثانی، مریم
صنایع گلدوز، ساناز
چاپ اول سال: 
1397

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
قلتاش، عباس
نوروز مصرمی، صادق
زارعی، فاطمه
حسینی، سید‌علی
چاپ اول سال: 
1396

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد4)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
صبوری، سمیرا
سیدشریفی، منصوره
چاپ اول سال: 
1396

طرح‌های کارمربی برای کار با کودکان 3 تا 5 سال(جلد پنجم)

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
کیهانی، فریبا
یزدان‌دوست، رقیه
صفاایسینی، شایا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان