مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

همراه شو عزیز... (استفاده از ظرفیت‌های مشارکت برای مربیگری)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
ترقی‌جاه، علی
کلوتی، امیر‌حسین
سال چاپ: 
1398

پیش‌دبستان در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایالات متحده

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
دانشجومعلمان
مؤلف: 
توبین، ژوزف
هوسوه، یه
کاراساوا، مایومی
سال چاپ: 
1398

به کودکتان خواندن بیاموزید

مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
فیتزپاتریک، مادلین
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان