مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

کودکان چگونه زبان می‌آموزند

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
اوگریدی، ویلیام
چاپ اول سال: 
1396

دست‌ورزی و کاردستی کتاب راهنما

مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
مهرآبادی، کتایون
چاپ اول سال: 
1396

رشد اجتماعی کودک من: چگونه کودکی اجتماعی تربیت کنیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
علیمرادی، بهمن
غفوریان نوروزی، پریسا
چاپ اول سال: 
1395

آموزش پیش از دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
نوری برمس، مرتضی
چاپ اول سال: 
1396

سنجش و پایش، رشد همه جانبه کودکان 36 ماهه تا 47 ماهه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
مؤلف: 
گروه علمی و پژوهشی و مطالعات کودکی و والدگری آبرنگ
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان