اشکال سکونت در ایران: زندگی شهری

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
عابدی، زهره‌سادات
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
136ص.
شابک: 
9789640811412
پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
سکونتگاه‌های ایرانی انواعی دارند که شهریکی از آن‌هاست. کتاب حاضر جلدسوم از مجموعۀ« اشکال سکونت در ایران» است و به زندگی شهری و شرح آن می‌پردازد. مخاطب این کتاب با تعریف شهر و شهرنشینی، شهرنشینی پس از ورود اسلام به ایران، جمعیت و اندازۀ شهرها، طول و عرض جغرافیایی شهر و نقش و کارکرد آن، و آیین‌های شهروندان ایرانی آشنا می‌شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا هستند و فضاهای شهری ایران را به خوبی نشان ‌می‌دهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب