مطالعات اجتماعی

مشاهیر ایران زمین

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تنباکویی، مریم
حمیدی، تقی
آذرباد، مسعود
تقوایی، نگار
دهکردی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

نبرد ایرانیان: روایت دفاع ایرانیان از میهن در برابر دشمنان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
الماسی، مهدی
یوسف‌زاده، حبیب
رضایی کهریز، بهروز
سال چاپ: 
1399

اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

اژدهای خانم کتابدار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازئو، تونی
سال چاپ: 
1398

جست‌و‌جوی یکهویی به روش دیویی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازئو، تونی
سال چاپ: 
1398

کتابدارمان چیزی به ما یاد نمی‌دهد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازئو، تونی
سال چاپ: 
1398

در اینترنت خواندم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بازئو، تونی
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی