مطالعات اجتماعی

آثار ایران باستان در موزه‌ بریتانیا لندن

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علوی‌کیا، محمدعلی
چاپ اول سال: 
1397

آثار ایران باستان در موزه لوور پاریس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علوی‌کیا، محمد‌علی
چاپ اول سال: 
1397

دانشنامه پادشاهان دریا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پلات، ریچارد
چاپ اول سال: 
1397

نادرشاه افشار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
افشارفر، ناصر
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی