اشکال سکونت در ایران: زندگی عشایری

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
عابدی، زهره‌سادات
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9789640808870
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
زندگی در ایران انواعی دارد که زندگی عشایری یکی از آن‌هاست. کتاب حاضر جلداول از مجموعۀ« اشکال سکونت در ایران» است و به زندگی عشایر و شرح آن می‌پردازد. مخاطب این کتاب با زندگی عشایری، مراسم و آیین‌های عشایری، مسابقات و بازی‌های سنتی عشایر، ایل‌های معروف عشایری مثل بختیاری و قشقایی، و عشایر ترکمن، کرد، بلوچ و عرب آشنا می‌شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا هستند و فضاهای زندگی عشایری ایران را به خوبی نشان ‌می‌دهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب