اکو کار عربی، زبان قرآن یازدهم انسانی (دوره دوم متوسطه)

نام مجموعه: 
اکو کار
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
جعفری، سعید
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
80ص.
شابک: 
9786004501774
پایه: 
یازدهم
انسانی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این کتاب به منظور ارائۀ تمرین‌های مرتبط با درس عربی پایۀ یازدهم تألیف شده‌است. تمرین‌های هر درس بر اساس کتاب درسی و ترتیب و توالی علمی مباحث تدوین شده‌اند و آزمونک‌هایی در پایان هر درس آمده‌اند. کتاب چند بخش اصلی دارد: مهارت‌های واژه شناسی، ترجمه، شناخت و کاربرد قواعد، درک و فهم، و مکالمه.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31