این تبر اجق‌ وجق

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
موسوی، زهرا
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
24ص.
شابک: 
9789643899080
پایه: 
دوم
سوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
نگهداری و حفظ محیط زیست از دغدغه‌های امروزی در پرورش نسل‌های آینده است. کتاب حاضر به موضوع حفظ گیاه و به‌خصوص درخت پرداخته‌است. متن کتاب به شعر است و در آن یک درخت از محاسن و فایده‌هایش می‌گوید. مخاطب در ضمن خواندن شعر با این خصوصیات درخت آشنا می‌شود و به حفظ آن می‌اندیشد.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب