مطالعات اجتماعی

حادثه در برج

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فومنی، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

قصه تبریز: کلاغه به تبریز رسید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

نیلی در قلعه گنج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

نیلی در شهر سوخته

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

زنانی که دنیا را تغییر دادند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پنکهرست، کیت
چاپ اول سال: 
1396

نیلی در سرزمین زعفران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

تاریخ ترسناک جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

ساختمان‌های دوستدار زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
چاپ اول سال: 
1396

بازمصرف و بازکاهی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیوئیت، سالی
چاپ اول سال: 
1397

نبرد مایکل با پگی قاچاقچی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پترسن، الی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی