مطالعات اجتماعی

زنانی که دنیا را تغییر دادند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پنکهرست، کیت
چاپ اول سال: 
1396

نیلی در سرزمین زعفران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

تاریخ ترسناک جهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
دیری، تری
چاپ اول سال: 
1397

ساختمان‌های دوستدار زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
چاپ اول سال: 
1396

بازمصرف و بازکاهی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیوئیت، سالی
چاپ اول سال: 
1397

داستان قنات

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضلی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1396

توتیوشا و جاده پرپیچ‌و‌خم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابراهیمی، پیام
چاپ اول سال: 
1396

مصیبتی به نام دود

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شاهی، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

آبی بسازیم آبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شاهی، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی