مطالعات اجتماعی

صندوقچه طلا (2)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی اصغر
چاپ اول سال: 
1396

صندوقچه طلا (1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بختیاری، علی اصغر
چاپ اول سال: 
1396

100 حقیقت درباره مصر باستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، جین
چاپ اول سال: 
1396

روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عاطفی هنزنی، قربانعلی
چاپ اول سال: 
1397

حادثه در برج

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فومنی، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

قصه همدان: من و آقای جهانگرد در همدان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

قصه تبریز: کلاغه به تبریز رسید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

قصه قزوین: پنجاه به در

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

قصه کرمان: کله‌گُنده‌های کرمانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

قصه خرم‌آباد: سحر‌خیزان خرم‌آبادی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی