این کدوی پیرزن است

نام مجموعه: 
قصه‌های نهال
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
سرمشقی، فاطمه
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
24ص.
شابک: 
9789643899011
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
داستان‌ها، در عین سرگرم‌کننده‌بودن، آموزنده نیز هستند. کتاب حاضر جلد دوم از «قصه‌های نهال» و داستانی است با همان موضوع کدوی قلقله زن و پیرزنی که از ترس حیوانات در کدو پنهان شده بود. در این کتاب ماجرا برعکس است و حیوانات جنگل از ترس شکارچیان دنبال جایی برای پنهان شدن هستند. پیرزن کدو را به آن‌ها می‌دهد تا در امان باشند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب