باران در خودم می‌بارد

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
تولائی، حسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
36ص.
شابک: 
9786004368056
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه‌ای از اشعار در قالب شعر نو است. شاعر شعرها را به پدرش که از دنیا رفته است، تقدیم می‌کند. او دست‌های باد را پُر از یادگار پدر می‌بیند، بادی که بی‌درنگ می‌رود و یاد پدر را با خود می‌برد. شاعر غروب پنج‌شنبه‌ای را به تصویر می‎کشد که با دیسی پُر از سیب بر مزار پدر حاضر شده است و گویی با او قرار دارد؛ اما خبری از پدر نیست، مگر نامش بر سنگ و غم سنگین شاعر که عمیق‌تر می‎‌شود. شاعر پدرش را در پیراهنی از کلمات تصور می‌کند، روی اعلامیه‌هایی که در گوش دیوارها پچ‌پچ می‌کنند که دست پدر از دنیا کوتاه شده است... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب