بازی، نشاط، آموزش

دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
بازی در مدرسه برای دانش آ‌موزان نشاط‌انگیز است و به جذاب‌تر شدن فضای درس و مدرسه کمک می‌کند. کتاب حاضر با توضیحاتی دربارۀ معنی و مفهوم نشاط و شادابی، عوامل ایجاد آن در مدرسه را برمی‌شمارد. سپس راهکارهایی برای داشتن کلاس بانشاط ارائه می‌دهد و چندین بازی را معرفی می‌کند. صد نکتۀ مؤثر در شادابی کلاس درس و دو نمونه اقدام پژوهی با موضوع نشاط در کلاس نیز بخش‌های پایانی کتاب هستند.
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
زمانی، سارا
بابائی، پروین
توپال، بهروز
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
78ص.
شابک: 
9789646511163
مخاطب: 
مربی
معلم
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب