جنبی و سرگرمی

بازی، نشاط، آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
زمانی، سارا
بابائی، پروین
توپال، بهروز
چاپ اول سال: 
1397

تصاویر پنهان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تالاریکو، تونی
چاپ اول سال: 
1397

چی کجاست؟!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تالاریکو، تونی
چاپ اول سال: 
1397

تعیین الگوها،7 تا 8 سال

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

مازهای پیچ‌پیچی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آتلیه مؤسسه هنری اورنگ آفرین
چاپ اول سال: 
1395

معماهای شگفت‌انگیز علمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برچر، اروین
چاپ اول سال: 
1396

چیستان و حکایت دربارۀ جانوران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادی، حسین
چاپ اول سال: 
1396

با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری، تفکر خلاق

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
شعبانی، سمانه
تقدیر، رویا
اسکافی، خدیجه
چاپ اول سال: 
1396

معماهای دیدنی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
حاجی عموشا، افسانه
عباسپور، راضیه
عبدالرحیمی، سارا
ایزدی، مرضیه
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - جنبی و سرگرمی