جنبی و سرگرمی

بازی‌های دیجیتالی و پرورش خلاقیت در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کافمن، جیمز.سی
گرین، گارو.پی
چاپ اول سال: 
1397

عدد‌های من

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خدایی، علی
چاپ اول سال: 
1397

جدول شگفت‌انگیز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جابری، نفیسه
جابری، زکیه
چاپ اول سال: 
1397

مارپیچ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جابری، نفیسه
جابری، زکیه
چاپ اول سال: 
1397

بازی، نشاط، آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
زمانی، سارا
بابائی، پروین
توپال، بهروز
چاپ اول سال: 
1397

چی فرق کرده؟ !

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
نیومن-د.آمیکو، فران
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - جنبی و سرگرمی