برنامه جامع آموزشی تحول یکپارچه‌ کودک: شیرخوارگی و نوپایی، مبانی و روش‌های سنجش و آموزش

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
امین‌یزدی، سید‌امیر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786004772723
پایه: 
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب برنامه جامع آموزشی تحول یکپارچه کودک، شیرخوارگی و نوپایی؛ مبین این مطلب است که کودکان در دوره شیر خوارگی و نوپایی در هر کدام از ابعاد گوناگون جسمی -حرکتی، شناختی، زبانی، هیجانی-اجتماعی، پتانسیل هایی دارند که شکوفایی آن مستلزم دریافت تجربه های فیزیکی و اجتماعی متناسب از محیط است. در واقع این کتاب به ما می آموزد که برای ارتقای کیفیت تربیت در این دوره از رشد کودک، نیاز به یک برنامه آموزشی متناسب با ویژگی کودکان است. کتاب فوق مسائل مربوط به کودکان در دوره رشد (شیرخوارگی و نوپایی) را در چندین بخش بررسی و تشریح می کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب