بزغاله دروغگو

نام مجموعه: 
نمایشنامه
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
کیانیان، داوود
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
24ص.
شابک: 
9786003902978
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
پیرمرد خیاط، سه پسر و یک بزغاله دارد. او از پسر بزرگش می‏‌خواهد بز را برای چرا ببرد. پسر می‏‌پرسد: «قرار است کباب بزغاله بخوریم؟ ». پیرمرد برای پسرش توضیح می‏‌دهد که می‌‏خواهد از شیر بزغاله استفاده کند... . وقتی پسر و بز به خانه برمی‏‌گردند، بزغاله که کینه پسر را به دل گرفته است، به دروغ می‌گوید که پسر او را به جایی پر از سنگ برده که هیچ علفی نداشته است. پیرمرد با عصبانیت پسر بزرگش را از خانه بیرون می‌‏کند. روزهای بعد بزغاله با پسر دوم و سوم به چرا می‌‏رود و باز به پیرمرد دروغ می‏‌گوید. سرانجام... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب