تاریخ پایه 10 و 11 نظام جدید

نام مجموعه: 
کتاب‌های هدفدار
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
لطفی، ریحانه
فرجیان، زینب
صادقی، محمدحسین
شایان آذر، بهرام
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
320ص.
شابک: 
9786002180810
پایه: 
دهم
یازدهم
انسانی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر به منظور تکمیل مباحث درسی کتاب‌های تاریخ پایه‌های دهم و یازدهم رشتۀ علوم انسانی، شامل درس‌نامه‌ای موضوعی و جامع است. پرسش‌های چهارگزینه ای، جدول‌های مقایسه‌ای، تست‌های هدف‌دار، تبدیل تصویرها به تست، مرور و جمع بندی از ویژگی‌های این کتاب هستند. جدول اعداد انسانی این کتاب به مخاطب نشان می‌دهد برای آوردن هر رتبه تقریباً باید چه درصدی از تست‌ها را صحیح بزند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31