خرگوش و درخت کوچولو

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
قدردان، ابراهیم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
28ص.
شابک: 
9786226940283
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر متن نمایشنامه‌ای است که برای اجرا در دبستان مناسب است. موضوع نمایش به درختی مربوط می‌شود که نمی‌داند چه درختی است. در طول داستان خرگوشی با او دوست می‌شود و در نهایت ارزش و قدر درخت معلوم می‌شود.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب