دستور آسان

چاپ اول سال: 
1397
مؤلف: 
گلچین، حسین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9786008560265
مخاطب: 
معلم
چکیده: 
تصور بیشتر فارسی‌زبان‌ها از دستور، همان دستور سنتی است، در حالی‌که دستور زبان ساختاری، به جز برای معدودی زبان‌شناس، برای دیگران ناشناخته مانده‌است. کتاب حاضر ابتدا خلاصه‌ای از مبانی زبان‌شناسی را آورده است. سپس دستور ساختاری را با مباحث واج و انواع آن، تکواژ، واژه، پسوندها، نقش واژه در جمله، انواع جمله ، فعل، اسم و ویژگی‌های آن، صفت، قید و حرف آورده است. مباحث پایانی کتاب به موضوع تدریس دستور فارسی در دبیرستان‌ها اختصاص دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب