روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(6) عالم آخرت (دوزخ و بهشت)

نام مجموعه: 
روابط، ارتباطات و تعاملات انسان
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
صدری‌نیا، حسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
312ص.
شابک: 
9786005352184
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب جلد ششم از مجموعه کتاب‌های روابط، ارتباطات و تعاملات انسان است. نویسنده در فصل اول این کتاب به تبیین عوالم عمومی دنیا و آخرت، عوالم اختصاصی انسان، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم جاودانگی و ... می پردازد. در فصل‌‌های دوم و سوم کتاب نیز به ترتیب چگونگی روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در دوزخ و بهشت را از منظر جهان بینی توحیدی بررسی می‌کند. در بیشتر بخش‌های کتاب از آیات قرآنی و ترجمه آن‌ها استفاده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب