ریاضی 9 ام

نام مجموعه: 
شهاب
چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
بیات، حمید رضا
کریمی خراسانی، کیان
خمامی ابدی، مرتضی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
280ص.
شابک: 
9789640725078

دوره و درس:

پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
دانش‌آموزانی که به درسی خاص علاقۀ بیشتری دارند و در آن درس قوی‌تر هستند، به منابع مطالعاتی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند. کتاب حاضر مخصوص دانش‌آموزان برتر در درس ریاضی پایۀ نهم است که شامل آموزش پیشرفتۀ مباحث کتاب درسی و مثال‌ها و نیز تمرین‌های تفکیک‌شدۀ هر فصل می‌شود. در انتهای کتاب 50 پرسش چهارگزینه‌ای برای هرفصل آمده است. تمرین‌‌ها به دشوار و خیلی دشوار طبقه‌بندی شده اند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب