ریاضی

خوارزمی ریاضیات در ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سالاری، حسن
سال چاپ: 
1397

کتاب کار و تمرین ریاضی هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سبحانی طهرانی، حسام
سال چاپ: 
1397

هوش و خلاقیت ریاضی7 و8

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسدی‌کیا، وحید
اقبالی، مجید
قدسی، ندا
سال چاپ: 
1397

هوش و استعداد تحلیلی نهم 9

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
برجی اصفهانی، محمد
برجی اصفهانی، مریم
اسدی‌کیا، وحید
سال چاپ: 
1397

آلیس در سرزمین معما

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسمولین، ریموند
سال چاپ: 
1397

آموزش المپیاد ریاضی

مؤلف: 
شرقی، هوشنگ
شفیع‌زاده، حسین
ریحانی، ابراهیم
سال چاپ: 
1396

مجموعه پرسش‌های چوب کبریتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستان، علی‌رضا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی