ریاضی

آلیس در سرزمین معما

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسمولین، ریموند
چاپ اول سال: 
1397

آموزش المپیاد ریاضی

مؤلف: 
شرقی، هوشنگ
شفیع‌زاده، حسین
ریحانی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه پرسش‌های چوب کبریتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستان، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

ریاضیات خلاق ترکیبیات و جبر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بهمرام، افشین
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی و زندگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نامی ساعی، حسین
چاپ اول سال: 
1396

هندسه عصر حجری (خط)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بایلی، جری
لاو، فلیسیا
چاپ اول سال: 
1396

هندسه عصر حجری (مربع)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بایلی، جری
لاو، فلیسیا
چاپ اول سال: 
1396

سه سطحی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گنجی، حمید
لنجان‌زاده اصفهانی، حمید
محمدی، داود
طبیب‌زاده، سید‌محمد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی