ریاضی

بانک سؤال المپیاد ریاضی -نهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

بانک سؤال المپیاد ریاضی-هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

بانک سؤال المپیاد ریاضی- هفتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

خوارزمی ریاضیات در ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سالاری، حسن
سال چاپ: 
1397

کتاب کار و تمرین ریاضی هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سبحانی طهرانی، حسام
سال چاپ: 
1397

هوش و خلاقیت ریاضی7 و8

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسدی‌کیا، وحید
اقبالی، مجید
قدسی، ندا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی