سرم به شانه تو فکر می‌کند

نام مجموعه: 
مجموعه غزل
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
سلیمان‌پور، فاطمه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786008145264
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
این کتاب مجموعه اشعاری است که در قالب غزل سروده شده است و به سه بخش تقسیم می‌شود: شعرهای بین سال‌های ۸۷ ــ ۸۵، شعرهای بین سال‌های ۹۰ ــ ۸۸ و شعرهایی که بین سال‌های ۹۴ ــ ۹۱ سروده شده‌اند. اولین شعر از بخش دوم، به دکتر «شفیعی کدکنی» تقدیم شده است. در این شعر، شاعر خود را دختری از نسل «چنگیز» و عاشق می‎داند. یکی از شعرهای بخش سوم نیز با توجه به شعر «مهدی اخوان ثالث»، (سلامت را نمی‎خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است) سروده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب