فلش کارت عربی نخبگان

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
راستی، محمد
قطع کتاب: 
فلش کارت کوچک
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
102ص.
شابک: 
9786009588817

دوره و درس:

پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این فلش‌کارت‌ها مربوط به درس عربی دورۀ متوسطۀ اول است. در این کارت‌ها انواع اسم، فعل (ماضی، مضارع، امرونهی) و ضمیر (متصل و منفصل) نشان داده شده است. ضمایر، اسامی و افعال با رنگ‌های مختلف از هم تفکیک شده‌اند. به همراه این محصول، جدولی برای استفادۀ بهتر دانش‌آموزان و اولیا، آمده که در آن چند روش کاربردی برای مطالعه پیشنهاد شده است
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب