لولوپی +0 (کتاب کنش‌ورزی- کتاب کار بزرگ‌سال)

نام مجموعه: 
شمارورزی لولوپی+0 (ریاضی آموز ادبی )
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
محمدی، محمدهادی
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
112ص.
شابک: 
9789647940559
مخاطب: 
مربی
تصویرگر: 
کیوان اکبری
معرفی کتاب: 
در این کتاب روش‌های گوناگون آموزش مفاهیم ریاضی و هندسه به مربیان و والدین آموزش داده شده است. در ابتدای هر بخش یک پیش‌درآمد برای آموزش نحوه ارتباط برقرار کردن با کودک و جلب توجه او به بازی درج گردیده و در ادامه، هدف و ابزارهای مورد نیاز و نیز شیوه اجرای آن همراه با تصویر بیان شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب