مبانی نجوم

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
کارتونن، هانو
اوجا، هیکی
کروگر، پکا
پوتانن، مارکو
جی. دونر، کارل
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
کامبیز خالقی
فرهاد ذکاوت
ذوالفقار دانشی‌نسب
مجموع صفحات: 
760ص.
شابک: 
9789648547931
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر که در 23 فصل تدوین شده است به گفته مترجمان با دو هدف اصلی به زبان فارسی بازگردانده شده است: نخست گسترش نجوم علم گرا و دوم کمک به گسترش مسابقات دانش آموزی نجوم. طبق یادداشت ناشر، مؤلفان کتاب کوشیده‌اند مروری هرچند مختصر بر تمامی سرفصل‌های دانش ستاره‌شناسی داشته باشند؛ به‌طوری که با استفاده از دانش ریاضی و فیزیک دبیرستانی قابل فهم باشد. علاوه بر اینتلاش شده است مفاهیم عمومی نجوم مانند منظومه شمسی و بحث‌هایی مقدماتی حوزه اختر ـ زیست‌شناسی نیز به خواننده معرفی شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب