محیط‌زیست عمومی

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
پناهی، مصطفی
شایگان، جلال
شریعت، محمود
عبدلی، محمدعلی
غیاث‌الدین، منصور
کرباسی، عبدالرضا
ناصری، سیمین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
498ص.
شابک: 
9786004770156
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر از جملۀ معدود کتاب‌های تألیفی در زمینۀ محیط زیست است. موضوعات منابع آب، آلودگی و تصفیۀ آب، تصفیۀ فاضلاب، انرژی و محیط زیست، آلودگی هوا، مدیریت پسماندهای جامد، ارزیابی اثرات زیست محیطی، و اقتصاد محیط زیست به صورت مفصل و با جزئیات در کتاب مطرح شده‌اند. هر موضوع را متخصص مربوط به آن حوزه تألیف کرده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب