نانوزیپ زیست‌شناسی دوازدهم از نگاه 40 استاد

نام مجموعه: 
40 استاد
سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
هیات مؤلفان
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
208ص.
شابک: 
9786226357180
پایه: 
دوازدهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر که آن را در هشت فصل می‌خوانید، مجموعه پرسش‌هایی است که چهل استاد زیست شناسی، برای پایه دوازدهم تألیف و همراه با پاسخ نامه تشریحی عرضه کرده‌اند. موضوعات ارائه شده در این کتاب عبارتند از: مولکول‌های اطلاعاتی، جریان اطلاعات در یاخته، انتقال اطلاعات در نسل‌ها، تغییر در اطلاعات وراثتی، از ماده به انرژی، از انرژی به ماده، فناوری‌های نوین زیستی و رفتارهای جانوران.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31