هنر در دنیای کودکان

چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
پلسکو، دفنی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محسن حسن‌پور
آتوسا اعظم کثیری
مسعود ایلوخانی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786006594668

دوره و درس:

مخاطب: 
معلم
چکیده: 
علم روان‌شناسی به نقش مؤثر هنر در فرایند رشد خلاقیت و افزایش توان یادگیری علوم و سلامت روانی افراد جامعه توجه دارد. کتاب حاضر با هدف آشنا کردن دانشجویان رشته‌های هنری با «فایده‌ها، خصوصیات و تمایزها، روش‌های خلاق و فنون آموزش هنر به کودکان» نوشته شد‌ه‌است. مبحث خلاقیت و ادراک بصری کودکان و تفاوت‌های آن با نگاه دوران بزرگ‌سالی، روان‌شناسی هنر کودکان، آموزش عمومی هنر کودکان و شیوۀ پیشنهادی خلاقیت محور، به همراه فنون اجرای آثار هنری به‌منظور ایجاد خلاقیت در کودکان» از جمله مباحث کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب