هیرمند در کمند سیاست: سیستان اسیر سراب! (سرگذشت هیرمند و تأثیر آن بر سرنوشت و توسعه سیستان)

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
زورقی، ناصر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
396ص.
شابک: 
9786008239314
مخاطب: 
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
سرزمین تاریخی سیستان تحت تأثیر رود هیرمند قرار داشته‌است. کتاب حاضر به سرگذشت هیرمند و اثر آن بر سرنوشت توسعۀ سیستان می‌پردازد. در فصل اول کتاب مختصری از تاریخ و ویژگی‌های سیستان آمده است. در فصل بعد هیرمند و تاریخچۀ رژیم حقوقی و ورود سیاست به آن مطرح شده. توسعۀ سیستان ، معمای رسوب‌گذاری هیرمند، تغییر مسیر هیرمند و تأثیر آن بر تمدن‌های باستانی، و در نهایت خسارت‌های خشکسالی سیستان از جمله مطالب کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب