واژه‌نامه جامع عربی عمار (هفتم ، هشتم،‌ نهم)

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
تاج‌بخش، عمار
رضاداد، پویا
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
168ص.
شابک: 
9786000010294

دوره و درس:

پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
در این کتاب لغات سه سال تحصیلی متوسطۀ اول به ترتیب و همراه با توضیح مختصری دربارۀ هر واژه آمده است. در آخر هر دورۀ تحصیلی، مطالب متعددی دسته‌بندی شده و در فهرستی جداگانه آمده است. جدول‌هایی مانند مترادف‌ها، متضادها، جمع‌های مکسّر، روزهای هفته، فصل‌ها، رنگ‌ها، مشاغل، میوه‌ها، اعداد، قید‌های مکان و زمان و ... تنظیم شده و در قالب آیات در پایان بخش ضمیمه به همراه ترجمه آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب