واژگان تصویری زبان دهم

نام مجموعه: 
لقمه
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
نوربخش، حمیدرضا
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
248ص.
شابک: 
9786003172234
پایه: 
دهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
بعضی از کتاب‌های کمک درسی به دانش آموزان کمک می‌کنند مطالب درسی را به شیو‌ه‌ای ساده‌تر و کامل‌تر فراگیرند. کتاب حاضر به منظور تکمیل آموخته‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایۀ دهم، کوشیده است لغات را با تصویر همراه کند تا راحت‌تر در ذهن بمانند. گرامر را هم تصویری و ساده آموزش داده‌است. لغات کتاب‌های زبان پایه‌های هفتم تا دهم نیز، یک بار به صورت موضوعی و بار دیگر به صورت الفبایی، دسته‌بندی شده‌اند. تمرین‌های کاربردی از دیگر بخش‌های کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب