پشت فرمان مانیتور: سرگرمی در رسانه

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
امامی، سیدمجید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
168ص.
شابک: 
9786001593116
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
نویسندۀ این کتاب کارنامۀ سرگرمی‌های رسانه‌ای و تأثیر آن‌ها را بررسی می‌کند. ضرورت و ابعاد بهره‌گیری از سرگرمی برای تربیت در محیط‌های اجتماعی را نیز بررسی کرده است. «دوگانۀ مسئولیت و بطالت در سرگرمی، ماهیت رسانه، طرح تفکر انتقادی نسبت به سرگرمی رسانه‌ای و وضع سرگرمی در ایران» از مباحث اصلی کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب