علوم اجتماعی

خاورمیانه در آستانه‌ فروپاشی؟

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
ایوب، محمد
چاپ اول سال: 
1396

جامعه‌شناسی 2 یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسینی، عفت
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی