علوم اجتماعی

مدیریت جهادی و تأثیر آن بر الگوی پیشرفت

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
انصاری‌تبار، عباس
چاپ اول سال: 
1395

آسیب‌شناسی گردشگری روستایی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نظری، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

کلید امنیت در خلیج‌فارس

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
قلی‌زاده، فاطمه
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم اجتماعی