چهل گوهر ناب

نام مجموعه: 
در پیشگاه شمس چهارم
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
باقرزاده، علی
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
100ص.
شابک: 
9789640225059
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
معرفی کتاب: 
مجموعه اشعار این کتاب، متن و ترجمه چهل حدیث از امام رضا (ع) است که به نظم درآمده است. این احادیث درباره بخشش، دوری از زشتی، سکوت، کمک به دیگران، توکل به خدا، صله رحم و... است. شایان ذکر است که این احادیث از کتاب‌هایی مانند «اصول کافی»، «بحار‌الانوار»، «تحف‌العقول» و «عیون اخبار الرضا (ع)» گزینش شده‌اند که در پایان کتاب به آ‌ن‌ها اشاره شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب