کارور ماشین آلات و ادوات کشاورزی (ماشین‌های خاک‌ورزی)

نام مجموعه: 
افزایش مهارت‌های شغلی
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
شریفی مالواجردی، احمد
گرامی، کریم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
126ص.
شابک: 
9786001247453
پایه: 
دهم کاردانش
مخاطب: 
هنرجو
معرفی کتاب: 
امروزه استفاده از فناوری‌های نو در کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ماشین آلات کشاورزی به عنوان رکن اساسی این فناوری‌ها محسوب می‌شود. نویسنده در کتاب حاضر در 16 فصل این ماشین آلات پیشرفته را به مخاطبان معرفی می‌کند. شناخت خاک‌های زراعی و ویژگی‌های آن، شناخت و کاربری انواع کشنده‌ها، انجام شخم و شناخت مراحل مختلف عملیات خاک‌ورزی از جمله مباحث کتاب است. هم‌چنین کاربری گاوآهن، کاربری غلطک‌ها، کاربری دیسک، کاربری مرزکش و کاربری نهرکن از دیگر مطالب کتاب است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب